Het Past-at-Play Lab Veiligheidsprotocol

Dit document beschrijft de procedure en alle gezond- en veiligheidsmaatregelen die de bezoekers en medewerkers van het Past-at-Play Lab dienen te volgen.

Algemene richtlijnen omtrent de labruimte en het speelproces

 1. Het Past-at-Play Lab is een speelse, experimentele labruimte in dienst van de studie van spel in het verleden. Het PlayLab is een open, inclusieve ruimte en enig gedrag dat een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, of op enige andere wijze ongepast wordt geacht, wordt niet getolereerd. De organisatoren van het Lab behouden het recht om deelnemers te vragen het Lab te verlaten als die enige vorm van ongepast gedrag vertonen, zoals:
  • Zich niet houden aan de gezond- en veiligheidsregels omtrent de COVID-19-pandemie
  • Ongepaste opmerkingen of handelingen maken naar een deelnemer of medewerker van het Lab
  • Gedrag vertonen dat het proces van het experiment verstoort
 2. Er zijn op elk moment slechts 3 personen per labruimte toegestaan.
 3. Alle aanwezigen in het lab wordt verzocht een gezichtsmasker te dragen wanneer zij staan of zich door het lokaal bewegen. Naar eigen inzicht mogen de aanwezigen hun masker ook ten alle tijden ophouden, dus ook wanneer zij zitten.
 4. Alle aanwezigen wordt verzocht hun handen te desinfecteren bij het desinfectiestation bij de ingang van het Lipsius-gebouw, zowel na binnenkomst als voor vertrek.
 5. Alle aanwezigen moeten ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 6. Er zullen altijd PlayLab-medewerkers aanwezig zijn die de twee talen die in het lab gehanteerd worden vloeiend spreken, d.w.z. Nederlands en Engels. Eenieder die niet in staat is deze talen te begrijpen of in deze talen te communiceren, kan niet deelnemen aan de activiteiten van het PlayLab.

Het Lab bezoeken

 1. Deelname aan een speelsessie in het Past-at-Play Lab vindt enkel plaats na het online reserveren van een sessie.
  1. De deelnemer kan tijdens het reserveren selecteren welke taal zijn/haar voorkeur heeft tijdens de sessie (Nederlands of Engels).
  2. De deelnemer kan tijdens het reserveren selecteren of hij/zij alleen naar de sessie komt of met een tweede persoon. Er zullen altijd twee spelers per sessie zijn.
  3. De deelnemer kan tijdens het reserveren selecteren op welke datum en in welk tijdvak zij naar het lab wensen te komen.
  4. De deelnemers zal gevraagd worden om het Leiden Campus Protocol nauwkeurig te lezen en te begrijpen.
  5. De deelnemers zal gevraagd worden het gegevensverzamelingsbeleid van het PlayLab nauwkeurig te lezen en ermee in te stemmen.
 2. Bij aankomst
  • De bezoekers wachten in de receptiehal van het Lipsius-gebouw op een medewerker van het PlayLab. Alvorens zij naar het Lab begeleid worden, dienen zij de volgende vier vragen te beantwoorden:
   1. Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van (milde) symptomen zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts (boven 38 graden Celsius)?
   2. Heeft u momenteel een kamer-/huisgenoot of familielid die koorts heeft of zich kortademig voelt?
   3. Heeft u covid-19 (gediagnosticeerd met behulp van een labtest) gehad, en bent u in de afgelopen 14 dagen positief getest?
   4. Bent u in de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die covid-19 symptomen vertoonde?
  • Wanneer de bezoekers ‘nee’ op al deze vragen beantwoorden worden zij naar de ruimte begeleid waar hen gevraagd wordt plaats te nemen (5 minuten).
 3. Tijdens de sessie:
  • Ervoor zorgende dat deze ten alle tijden 1,5m afstand houdt, zal de medewerker van het Lab de bezoekers een korte introductie over de procedure geven en hen uitleggen wat de regels van het bordspel zijn (10 minuten).
  • De medewerker van het Lab zal de video en audio opnamen beginnen.
  • De bezoekers krijgen 40 minuten om het bordspel te spelen.
  • De bezoekers zullen naderhand worden gevraagd om een online survey in te vullen (10 minuten). Dit kan op één van de aanwezige tablets of op eigen smartphones indien dat de voorkeur is.
  • De bezoekers hebben daarna de mogelijkheid om over het spel en/of aspecten van de survey te bespreken (10 minuten).
  • De medewerker van het Lab zal een presentatie geven met historische en archeologische informatie over het spel dat de bezoekers hebben gespeeld.
  • Het ventilatiesysteem van de universiteit is ten alle tijden ingesteld om de lucht in alle ruimtes regelmatig te verversen met behulp van HVAC-filters. Sinds dit ook de grote lectuurzalen inhoudt, betekent dit dat de lucht-toevoer meer in staat is om de kleinere ruimtes van schone lucht te voorzien. Daarnaast mogen bezoekers de medewerkers van het Lab altijd vragen om de buitenramen te openen voor frisse lucht.
 4. Het Lab schoonmaken tussen sessies:
  1. Wanneer de sessie is afgerond zullen de bezoekers begeleid worden naar de uitgang via de door gele pijlen aangegeven route.
  2. De medewerkers van het Lab zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van het Lab. Deze procedure houdt het volgende in:
  3. Het desinfecteren van de spelstukken, dobbelstenen, en het bord in een UVC radiatie box gedurende 10 minuten.
  4. De ramen minimaal 5 minuten open laten staan.
  5. De tafel en stoelen schoonmaken met desinfecterende antibacteriële doekjes.
  6. De deurklinken schoonmaken met desinfecterende antibacteriële doekjes.
  7. De tablets van het Lab schoonmaken met desinfecterende antibacteriële doekjes.

Indien u nog verdere vragen heeft over het veiligheidsprotocol van het Past-at-Play Lab, neemt u alstublieft direct contact met ons op!