“Menschelijke beschaving komt op en ontplooit zich in en als spel.

Johan Huizinga in Homo Ludens (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=miqjQtyAgUw&t=2s&ab_channel=PastatPlayLab

In het Past-at-Play Lab bouwen wij, onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Archeologie, voort op dit inzicht van de bekende Leidse geschiedkundige. We bestuderen hoe ‘menschelijke beschavingen’ uit het verleden zichzelf uitdrukten in spel, maar ook hoe wij in het heden omgaan met het verleden als spel. Kortom, hoe speelde men in het verleden en hoe spelen wij nu met het verleden? Deze dubbele vraag komt samen in een simpel, maar effectief idee: om spel te begrijpen, nu of in het verleden, moet je spelen.

Wat is het Past-at-Play Lab?

Dat zal gaan gebeuren in het Past-at-Play Lab, een onderzoekslaboratorium en publieke ‘speelplaats’. Leidse studenten en inwoners zullen hier spellen uit het verleden kunnen spelen, maar ook hedendaagse video- en bordspellen die over het verleden gaan.

Tegelijkertijd analyseren de onderzoekers hoe dit spel verloopt en of het de ideeën van mensen over het verleden verandert. Data wordt verzameld in vraaggesprekken en groepsdiscussies, maar ook door spel te observeren. Dit doen de onderzoekers met eigen ogen, maar ook via computer- en video-opnames waarmee elke stap van een spel nauwgezet kan worden gevolgd en achteraf geanalyseerd met behulp van digitale tools.

Het Past-at-Play Lab is daarmee niet alleen een nieuwe stap voor de studie naar het verleden en het spel, het biedt ook de mogelijkheid voor het publiek en studenten om te leren over Leids onderzoek op dit gebied.

Speel en Leer mee!

Vanaf Januari 2021 kan je langskomen in het Past-at-Play Lab in Lipsius. Openingstijden van het lab en speciale events vind je binnenkort op deze website. Of volg ons op TwitterFacebook, of Instagram voor het laatste nieuws!

Tot die tijd kan je je elke dinsdag- en donderdagavond vermaken met de speciale Twitch live-streams van onderzoekers van het Past-at-Play Lab.